Nokia

Nokia Lumia 720 et Nokia Lumia 520 en photos

Nokia Lumia 720 et Nokia Lumia 520 en photos

Publié le : 26 février 2013 par Franck Lassagne

Nokia Glam Me, l’Instagram pour Windows Phone 8

Nokia Glam Me, l’Instagram pour Windows Phone 8

Publié le : 26 février 2013 par Franck Lassagne

Nokia met en avant sa marque Here

Nokia met en avant sa marque Here

Publié le : 25 février 2013 par Franck Lassagne

Nokia annonce le Nokia Lumia 520

Nokia annonce le Nokia Lumia 520

Publié le : 25 février 2013 par Franck Lassagne

Nokia dévoile le Nokia Lumia 720

Nokia dévoile le Nokia Lumia 720

Publié le : 25 février 2013 par Franck Lassagne

Nokia Lumia 510, un smartphone Windows Phone entrée de gamme

Nokia Lumia 510, un smartphone Windows Phone entrée de gamme

Publié le : 13 février 2013 par Franck Lassagne